Gör ditt val för Stockholms framtid!

Tid till valet 11 sep 2022

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Vägval Stockholm är ett politiskt obundet parti som vill värna om valfrihet och lika möjligheter för alla medborgare i Stockholm.

Vårt arbete präglas av pragmatism och balans där vetenskap och konsekvensanalys får stort utrymme som grund i vår politik.

Vår ambition är hög, vi skall noggrant syna det politiska spelet i vårt arbete, symbolpolitik kommer aldrig vara en del av vår politiska arsenal.

Nytt möte i verkligheten

träffa oss i

Spånga centrum 14 maj kl 13

Partiet som älskar Stockholm av stockholmare för stockholmare!

Partiet för dig som tycker att god framkomlighet för människor som går, cyklar, använder kollektivtrafik och övriga fordon är viktigt i Sveriges huvudstad.

Partiet för dig som vill rädda den unika blandning av natur och stad som Stockholm har och stoppa nuvarande styrets skövling av grönytor samt parkmark.

Partiet för dig som inte tror att elcykel-subventioner, skyhöga tullar och p-böter eller avgiftsbelagd parkering i Stockholms förorter är lösningen på stadens logistiska problem, utan bara är ett förtäckt skattepåslag utan politiskt mandat från medborgarna.

Partiet för dig som anser att vi ska ha valfrihet vad gäller boendeform, alltså en blandning av hyresrätt och ägande.

Partiet för dig som tycker att Stockholm ska vara en stad för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionalitet, klass, utbildning, familjeförhållande, etnisk bakgrund samt erfarenheter, intressen och inkomst.

Partiet för dig som vill och förstår att vi ska företräda våra väljare och underlätta vardagen genom korrekta behovs- och konsekvensanalyser.

Partiet för dig som vill bevara butiksverksamhet, småföretagande och att hålla Stockholm levande.

Partiet för dig som tycker att vår miljö är jätteviktigt och vill motverka politik som förvärrar den, Vi vill få trafiken att flyta med så få stopp som möjligt istället för att hindra trakfikflödet.

Partiet för dig som vill ha en fungerande huvudstad och värderar stadens historia och särart.

Vi vill ha ett levande och attraktivt Stockholm för alla:

 • En levande och grön stad med evenemang och fungerande handel.
 • En stad för rekreation, företagande och besökare.
 • Respekt för Stockholms unikum och historia som staden på vattnet.

Vi vill ha en fungerande trafikmiljö:

 • Alla typer av trafikantslag ska ges både möjligheter och skyldigheter.
 • Samverkan istället för inbyggd friktion och konflikt.
 • Utnyttjandebalans mellan trafikslag.

Vi vill ha Kompetens och Konsekvens:

 • Ett prioriterat medborgarvärde.
 • Ett tjänstemanansvar.
 • Sakkompetens hos tjänstemän, utredare och projektledningar.
 • Respekt för Stockholmarnas röst och vilja om stadens framtid.

Vi vill ha demokratisk transparens:

 • Förenklad processinsyn.
 • Ekonomisk öppenhet.
 • Kvalitet i upphandlingsprocesser.

Därför ska du rösta på Vägval Stockholm!

Vi får kommentarer med frågan om vi verkligen kommer att få tillräckligt många röster och därmed ta mandat i Stockholms fullmäktige?
Enligt beräkningar uppskattar vi att få mellan 35000-50000 röster vilket då resulterar i 5-9 mandat (jämförelse FI:3, MP:9, KD:5).
Vi siktar självklart högre.
Vi är många som tycker att Stockholm behöver ett lokalt parti av stockholmare som lever i verkligheten och kan därför medverka till att politiken representeras av oss som driver företag, arbetar och lever här.
Det är dags för förändring nu, så våga göra rätt val för vårt Stockholm.