Gör ditt val för Stockholms framtid!

Tid till valet 11 sep 2022

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Vägval Stockholm är ett politiskt parti, utan kopplingar till andra partier, som vill värna om valfrihet och lika möjligheter för alla medborgare i Stockholm.

Vi bjuder in er rösta på Vägval Stockholm i region- och kommunvalet.En röst på oss är inte bortkastad. Vi bedömer att vi kommer att ta mandat med bred marginal. Det är dags att för förändring nu stöd och rösta på oss!

Nytt styre på väg!

Träffa oss på Karlaplan den 27 augusti kl 14-16

Kom och snacka politik med oss

Partiet som älskar Stockholm av stockholmare för stockholmare!

Vård och omsorg

I åratal har det nuvarande styret i region Stockholm utarmat vården och slösat bort skattemedel som borde ha prioriterats till vården av patienter istället.

Vi anser att regionerna ha spelat ut sin roll och bör avvecklas. Styret i Sveriges 20 regioner kostar enorma summor i administrativa kostnader. Dessa skattemedel ska istället fördelas direkt till vården av patienter och medicinsk kunskap.

Vi vill lyfta upp all politisk administration till statlig nivå för att på detta sätt ge alla i landet samma vårdförutsättningar.

Kvinnors hälsofrågor är väldigt viktiga att lyfta eftersom kvinnor som söker vård i många fall blir ifrågasatta, nedvärderade eller inte tagna på allvar. Detta är ohållbart i Sverige 2022!

Ekonomi

 • Konsekvensanalys och faktabaserade beslut vid upphandlingar. Dåliga upphandlingar blir väldigt kostsamt. Här finns pengar att spara! Sunt förnuft
 • Skattemedel ska ge medborgarnytta och inte slösas på politiska experiment!
 • Politiker ska följa väljarnas vilja och önskemål, dags för riktig lokalpolitik! 
 • Vi kommer att arbeta för ett effektivare användande av skattemedel.
 • Vi vill att stadens resurser används med omdöme.

Trafikplanering

I 8 års tid har politiken i Stockholm skapat stora motsättningar och hatbeteende mellan trafikslagen. Vi måste alla lära oss att respektera och hjälpa varandra i trafiken istället.

 • Öppna upp gator/vägar och ta bort hinder
 • Dynamiska körfält
 • Tidsbestämda körfält för buss. Alla bussfiler ska även gälla taxi.
 • Datum och tidsbestämda 30-sträckor utanför skolor.
 • Infartsparkeringar till ett skäligt pris och varför inte en SL-biljett på köpet.
 • Nej till cykel mot enkelriktat utan separat cykelkörfält
 • Gärna cykelleder utanför ordinarie vägnät som ger en snabb och hinderfri färd
 • Utöka parkeringsmöjligheter, fler snedställda parkeringar 
 • Rensa i skyltdjungeln så parkeringsregler blir begripliga
 • Trafikkunskap i skolan

Miljö

 • Bevara och skapa grönområden, en prunkande stad ger skönhet och bättre luft.  Vi måste vårda och vara rädda om alla träd.
 • Stockholms historia och särart måste respekteras när staden utvecklas
 • Förbättrat trafikflöde ger lägre utsläpp
 • Fler pendlingsbåtar och levande båtliv
 • Klimatpolitiken måste drivas med långsiktighet och riktiga hållbara resultat, återskapa våtmarker

Skola

 • Skolan måste ges möjligheter och resurser så att inga elever går ut nian utan grundkunskaper
 • Fler aktiviteter efter skoltid 
 • Lärarna måste få bestämma över sina klassrum och skapa ordning
 • Reglera lärarnas tid mellan storlek på klasser, undervisning och planering
 • Staten ska ha huvudansvaret för skolan
 • Läraryrket måste få högre status

Om du vill rösta på oss och inte hittar en förtryckt valsedel för Vägval Stockholm, tar du en blank valsedel och själv skriver dit Vägval Stockholm.

Partiet för dig som tycker att god framkomlighet för människor som går, cyklar, använder kollektivtrafik och övriga fordon är viktigt i Sveriges huvudstad.

Partiet för dig som vill rädda den unika blandning av natur och stad som Stockholm har och stoppa nuvarande styrets skövling av grönytor samt parkmark.

Partiet för dig som inte tror att elcykel-subventioner, skyhöga tullar och p-böter eller avgiftsbelagd parkering i Stockholms förorter är lösningen på stadens logistiska problem, utan bara är ett förtäckt skattepåslag utan politiskt mandat från medborgarna.

Partiet för dig som anser att vi ska ha valfrihet vad gäller boendeform, alltså en blandning av hyresrätt och ägande.

Partiet för dig som tycker att Stockholm ska vara en stad för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionalitet, klass, utbildning, familjeförhållande, etnisk bakgrund samt erfarenheter, intressen och inkomst.

Partiet för dig som vill och förstår att vi ska företräda våra väljare och underlätta vardagen genom korrekta behovs- och konsekvensanalyser.

Partiet för dig som vill bevara butiksverksamhet, småföretagande och att hålla Stockholm levande.

Partiet för dig som tycker att vår miljö är jätteviktigt och vill motverka politik som förvärrar den, Vi vill få trafiken att flyta med så få stopp som möjligt istället för att hindra trakfikflödet.

Partiet för dig som vill ha en fungerande huvudstad och värderar stadens historia och särart.

Vi vill ha ett levande och attraktivt Stockholm för alla:

 • En levande och grön stad med evenemang och fungerande handel.
 • En stad för rekreation, företagande och besökare.
 • Respekt för Stockholms unikum och historia som staden på vattnet.

Vi vill ha en fungerande trafikmiljö:

 • Alla typer av trafikantslag ska ges både möjligheter och skyldigheter.
 • Samverkan istället för inbyggd friktion och konflikt.
 • Utnyttjandebalans mellan trafikslag.

Vi vill ha Kompetens och Konsekvens:

 • Ett prioriterat medborgarvärde.
 • Ett tjänstemanansvar.
 • Sakkompetens hos tjänstemän, utredare och projektledningar.
 • Respekt för Stockholmarnas röst och vilja om stadens framtid.

Vi vill ha demokratisk transparens:

 • Förenklad processinsyn.
 • Ekonomisk öppenhet.
 • Kvalitet i upphandlingsprocesser.

Därför ska du rösta på Vägval Stockholm!

Vi får kommentarer med frågan om vi verkligen kommer att få tillräckligt många röster och därmed ta mandat i Stockholms fullmäktige?
Enligt beräkningar uppskattar vi att få mellan 35000-50000 röster vilket då resulterar i 5-9 mandat (jämförelse FI:3, MP:9, KD:5).
Vi siktar självklart högre.
Vi är många som tycker att Stockholm behöver ett lokalt parti av stockholmare som lever i verkligheten och kan därför medverka till att politiken representeras av oss som driver företag, arbetar och lever här.
Det är dags för förändring nu, så våga göra rätt val för vårt Stockholm.