GÖR DITT VAL FÖR

STOCKHOLMS FRAMTID

TID TILL VALET 11 SEPTEMBER 2022

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Vägval Stockholm är ett politiskt obundet parti som vill värna om valfrihet och lika möjligheter för alla medborgare i Stockholm.
Vårt arbete präglas av pragmatism och balans där vetenskap och konsekvensanalys får stort utrymme som grund i vår politik.
Vår ambition är hög, vi skall noggrant syna det politiska spelet i vårt arbete, symbolpolitik kommer aldrig vara en del av vår politiska arsenal.
VI ÄLSKAR HELA STOCKHOLM

Partiet för dig som tycker att god framkomlighet för människor som går, cyklar, använder kollektivtrafik och övriga fordon är viktigt i Sveriges huvudstad. Konflikter mellan trafikslagen skall byggas bort istället för att förvärras.

Partiet för dig som inte tror att elcykel-subventioner, skyhöga tullar och p-böter eller avgiftsbelagd parkering i Stockholms förorter är lösningen på stadens logistiska problem, utan bara är ett förtäckt skattepåslag utan politiskt mandat från medborgarna.

Partiet för dig som tycker att Stockholm ska vara en stad för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionalitet, klass, utbildning, familjeförhållande, etnisk bakgrund samt erfarenheter, intressen och inkomst.

GÖR OM GÖR RÄTT

Partiet för dig som tycker att vår miljö är jätteviktigt och vill motverka politik som förvärrar den, Vi vill få trafiken att flyta med så få stopp som möjligt istället för att hindra trakfikflödet.

Partiet för dig som vill bevara butiksverksamhet, småföretagande och att hålla Stockholm levande.

Partiet för dig som anser att vi måste möta stockholmarnas vårdbehov och stoppa utarmningen av den offentliga vården. Här behövs det nytänk och resurser.

Partiet för dig som vill ha mer resurser till skola och ungdomar, vår framtid. Elever ska heller inte behöva bussas runt till skolor för att lösa regeringens bristande integrationspolitik.

FRAMKOMLIGHET FÖR ALLA

Partiet för dig som vill rädda den unika blandning av natur och stad som Stockholm har och stoppa nuvarande styrets skövling av grönytor samt parkmark.

Partiet för dig som anser att vi ska ha valfrihet vad gäller boendeform, alltså en blandning av hyresrätt och ägande.

Partiet för dig som vill och förstår att vi ska företräda våra väljare och underlätta vardagen genom korrekta behovs- och konsekvensanalyser.

Partiet för dig som vill ha en fungerande huvudstad.

Vägval Stockholm är partiet som älskar Stockholm!

Vi vill ha ett levande och attraktivt Stockholm för alla:

 • En levande och grön stad med evenemang och fungerande handel.
 • En stad för rekreation, företagande och besökare.
 • Respekt för Stockholms unikum och historia som staden på vattnet.
 • Respekt för Stockholmarnas röst och vilja om stadens framtid.
 • Respekt för Storstockholmarnas vardag.

Vi vill ha en fungerande trafikmiljö:

 • Olika typer av trafikantslag ska ges både möjligheter och skyldigheter.
 • Samverkan istället för inbyggd friktion och konflikt.
 • Utnyttjandebalans mellan trafikslag.

Vi vill ha Kompetens och Konsekvens:

 • Ett prioriterat medborgarvärde.
 • Ett tjänstemanansvar.
 • Sakkompetens hos tjänstemän, utredare och projektledningar.

   Vi vill ha demokratisk transparens:

   • Förenklad processinsyn.
   • Ekonomisk öppenhet.
   • Kvalitet i upphandlingsprocesser.
   NAMNINSAMLING

   Vägval Stockholms anmälan om registrering av partibeteckning för val till Kommunfullmäktige samt Region Stockholm.

   Skriv på här!
   Vi värderar dina synpunkter och vill gärna sammanställa dessa smile

   Tyck till och lämna dina synpunkter på stadens trafik- och gatumiljö.

   Klicka här :