GÖR DITT VAL FÖR STOCKHOLMS FRAMTID

TID TILL VALET - 11 SEPTEMBER 2022

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

VI ÄLSKAR HELA STOCKHOLM
NAMNINSAMLING
Skriv på:

Vägval Stockholms anmälan om registrering av partibeteckning för val till Kommunfullmäktige samt Region Stockholm.

Klicka här!
GÖR OM GÖR RÄTT

Vi värderar dina synpunkter och vill gärna sammanställa dessa smile

Tyck till och lämna dina synpunkter på stadens trafik- och gatumiljö.

Klicka här :
FRAMKOMLIGHET FÖR ALLA
Vägval Stockholm är ett politiskt obundet parti som vill värna om valfrihet och lika möjligheter för alla medborgare i Stockholm.

Vårt arbete präglas av pragmatism och balans där vetenskap och konsekvensanalys får stort utrymme som grund i vår politik.

Vår ambition är hög, vi skall noggrant syna det politiska spelet i vårt arbete, därmed kommer symbolpolitik aldrig vara en del av vår politiska arsenal.

 1. Vi vill ha ett levande och attraktivt Stockholm för alla:
 • En levande och grön stad med evenemang och fungerande handel.
 • En stad för rekreation, företagande och besökare.
 • Respekt för Stockholms unikum och historia som staden på vattnet.
 • Respekt för Stockholmarnas röst och vilja om stadens framtid.
 • Respekt för Storstockholmarnas vardag.
 1. Vi vill ha en fungerande trafikmiljö:
 • Olika typer av trafikantslag ska ges både möjligheter och skyldigheter.
 • Samverkan istället för inbyggd friktion och konflikt.
 • Utnyttjandebalans mellan trafikslag.
 1. Vi vill ha Kompetens och Konsekvens:
 • Ett prioriterat medborgarvärde.
 • Ett tjänstemanansvar.
 • Sakkompetens hos tjänstemän, utredare och projektledningar.
 1. Vi vill ha demokratisk transparens:
 • Förenklad processinsyn.
 • Ekonomisk öppenhet.
 • Kvalitet i upphandlingsprocesser.

 

Share This